הגשת תביעה בגין הפרת חוזה

הסכם בין אנשים וגופים מסחריים ואחרים נועד למסד מערכת יחסים ספציפית. כל הגופים  הללו ואחרים רבים מגיעים לסיכומים שונים שחלקם נעשה בעל פה, אבל במקרים חשובים ומיוחדים, נהוג להעלות את  הסיכומים על  הנייר. למילה הכתובה יש משמעות רבה, היא מחייבת ואף ניתן לפרש אותה ולעמוד על פשרה. כאשר הסכם נכתב ונערך היטב הוא מצליח לכסות את כל  או  מרבית ההסכמות שבעל פה, ואז קל יותר לאכוף אותו, ובמקרים של הפרה, לתבוע את  המפר. לא כל פעולה או  הימנעות מפעולה של צד לחוזה נחשבת להפרה. בנוסף, קיימות מידות שונות של הפרה. לא כל הפרה של התחייבות חוזית או  הסכם מעניקה לצד שנפגע זכות לבטל את  ההסכם או את  הזכות לפיצויים.

הפעולה הראשונה שאותה, איפה, צריך לבצע בעת  הפרת ההסכם היא בדיקה אם אכן הייתה הפרה, ואם כן,  מה מידת חומרתה. את זאת עושים אצל עורך דין  המתמחה בנושאים אלו. משפטן מומחה יקבע זאת על פי לשון החוזה, על פי  הוראות הדין ומנסיבות  המקרה. קיימות הפרות בסיסיות ויסודיות שרשומות בכל חוזה ואחרות שאינן נחשבות ככאלו. לכן, אם קיימת הפרה יסודית, הרי  שהסיכוי לתבוע ולזכות בגינה הוא רב ומוחשי יותר. בחוק החוזים למשל, רשומות תרופות בשל  הפרות שונות. במקרה וההפרה אינה יסודית הרי שניתנת למפר ארכה ואפשרות לתקנה. בנסיבות אלו, עורך דין שנבחר לייצוג הנפגע ישלח אליו מכתב התראה.

סוגי הסכמים השונים והפרות שלהם

קיימים הסכמים בתחומים מגוונים שחלקם עסקיים, אחרים הסכמי עבודה, הסכמים בינאישיים, הסכמים כספיים דוגמת הלוואות, הסכמים בנושאי מכירת נכסים, שירותים שונים, זיכיונות, זכויות יוצרים ועוד. הדוגמאות להפרות הן  מגוונות. דוגמאות לכך: אי כיבוד הסכם שותפות – שותף יכול שלא להקדיש זמן לשותפות  בניגוד למוסכם. הפרות אחרות מגיעות ממקום בו מפיץ מפר הסכם  הפצה עליו הוא חתום, או כאשר כאשר מעביד או עובד אינם מתנהלים על פי המוסכם בחוזה העבודה שביניהם. כאשר לווה אינו מחזיר חוב או שמחזירו חלקית, בעת אי מימוש זיכיון מצד אחד הצדדים ועוד. הפרות הסכמי רכישת ומכירת מקרקעין הינם נפוצים ומורכבים, וגם כאן יש מבחר גדול של הפרות.

סיכויי התביעה והשלבים עד להגשתה

עורך דין יכול להעריך את סיכוי התביעה בעת שהוא נחשף לחומר של לקוחו. הוא יכול לנקוט בשורה של פעולות, החל  מביטול ההסכם ועד להגשת תביעה כנגד. הוא ינסה תחילה לפעול  מחוץ לכותלי בית המשפט על ידי שליחת מכתבים, ניהול משא ומתן, נקיטה במהלך טקטי דוגמת הגשת צו מניעה לבית משפט ועוד. במידה וכל אלו לא צולחים בידיו הוא יגיש תביעה לבית משפט וינהל את  התיק מול הנתבע. הוא יגייס את כל  הידע והניסיון שלו, ימצא תקדימים משפטיים, יציג מסמכים שונים להוכחת צדקתו ועוד. הכול מתוך  מטרה לזכות בתיק של תביעה בגין הפרת החוזה.

השארת תגובה