חשיבותו של עו"ד בתביעות ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הינו הגוף הרשמי המטפל בתביעות שונות של אזרחים במדינת ישראל, כך למשל תביעות בגין קצבאות ילדים, דמי לידה, פגיעה בעבודה שגורמת לנכות או למוות, פגיעה ונכות מתאונה, מחלות מקצוע, נפגעי פעולות איבה, דמי אבטלה, תשלומי סיעוד, ביטוח שארים ואזרחים ותיקים, תשלומי גמלה לעובדים בגין פשיטת רגל של מעסיקיהם ועוד.

אזרחים הנזקקים פונים למוסד הביטוח הלאומי לטובת מתן סיוע כספי עקב מצב שנקלעו אליו שלא מרצונם ושלא בטובתם. כל תביעה שכזו כרוכה לרוב בביורוקרטיה רבה שמתחילה במילוי טפסים בהם מוגדרת מהות התביעה שמתבררת על ידי פקידי המוסד. ישנם מקרים בהם התהליך הינו פשוט, יחסית, לרוב במקרים בהם מהות התביעה ברורה – דמי לידה ואבטלה, קצבת שארים, תשלום לאזרחים ותיקים וכדומה נמנים על תביעות אלו.

מקרים אחרים הינם מורכבים יותר, אלו נוגעים בתאונות עבודה ודרכים, תשלום דמי סיעוד לנזקקים ועוד. כל אלו ואחרים הינם מקרים מורכבים יותר אשר מביאים לדיונים נוקשים מול המוסד לביטוח לאומי. במקרים מיוחדים שכאלו עורך דין שמתמחה בתביעות נגד ביטוח לאומי מטפל, יכול להדריך את לקוחותיו, לתכנן עימם את השגת המסמכים הרפואיים לצורך הצגה בועדות רפואיות, וכמובן, לנהל את תיק התביעה.

בין תאונות דרכים לתאונות עבודה

תאונות דרכים ועבודה הן תאונות שמעורבים בהם לרוב מספר גורמים. קיימים מקרים מסובכים בהם הנפגע הופך לנכה זמני או לצמיתות. לעיתים, המוסד לביטוח לאומי יכול להכיר בדרגת נכות נמוכה מהאמיתית, או לא להכיר בכלל כאשר הדיון הוא על משך ורמת הנכות הזמנית וכן הלאה.

דיונים אלו הינם בעלי משמעות כספית וככל שהמוסד לביטוח לאומי יסייע יותר לנפגע, כן, הוא יוכל לקבל כסף רב יותר לצרכיו החשובים. כל אלו הינם תחומים בשטח האפור ומשימתו של עורך הדין היא להוכיח באמצעות מסמכים רפואיים שונים ומסמכים אחרים שאכן נגרם עוול ללקוח. צריך לציין, כי להחלטת המוסד לביטוח לאומי יש השלכות נוספות בכל הנוגע לתשלומי חברות ביטוח פרטיות המבטחות את הלקוחות, לקבלת תווי נכים לרכב וכדומה. החלטת המוסד לביטוח  לאומי היא, איפה, בעלת משקל רב ומשפיעה על תחומים אחרים.

ומה בעניין התחום הסיעודי?

תחום "אפור" אחר שיש עליו ויכוח תמידי הוא תחום הסיעוד כאשר במקרים גבוליים לא יכיר המוסד לביטוח לאומי במקרה סיעודי, בעוד שלטענת הפונה הוא אכן סיעודי ונזקק לעזרה. גם כאן יכול לסייע עו"ד שמכיר היטב את החוקים בתחום. במקרים חשובים אלו ינסה עורך הדין לצלוח הישגים על ידי תכתובות, פגישות ודיונים שונים. במידה והערוצים הללו אינם עוזרים, ובהנחה שהטיעון של הלקוח צודק, יפנה עורך הדין לערכאות משפטיות. בהכירו את התנהלות בית המשפט, החוקים, התקדימים המשפטיים ואת דרכי פעולתו של המוסד, ימנע הוא סחבת, יגיש ערעורים וינצל מומחיותו להשגת הצדק לצד מרשו.

 

השארת תגובה