פיטרו אותך? כבר בירר מה הן זכויותיך?

מידה ופיטרו אותך ממקום עבודתך, בו עבדת שנה אחת לפחות, הכתבה הבאה מיועדת לך. הזכות לפיצוי פיטורין מגיעה למי שעבד שנה אחת באופן רציף, וגובהה כמשכורת של חודש (לפי השכר של החודש האחרון), עבור כל שנת עבודה.

כמובן שישנם חריגים בנושא:

  • רצף העבודה- כידוע, כל אחד מאנו עשוי להיעדר ממקום העבודה עקב אילוצים כאלו ואחרים. היעדרות כתוצאה ממילואים, מחלה,תאונה, חופשה מוסכמת ועוד, אינן נחשבות כהפסקת רצף העבודה. באופן כללי, הפסקת העבודה מכל סיבהאינה נחשבת לפגיעה ברצף העבודה (כול עוד התקופה לא עולה על חודשים).

  • זמן העבודה- על מנת למנוע פיטורין זמן מועט לפני שתחול זכאותך לפיצויים (למשל, שבוע לפני שמלאה לך שנה במקום העבודה, לי ), לפי חוק פיצוי פיטורין , במצב בו מפטרים אותך סמוך למלות שנה במקום עבודתך, יראו זאת כניסיון להתחמק מתשלום פיצוי פיטורין (אלא אם הוכח אחרת).

  • התפטרותך ממקום העבודה- ישנם מקרים בהם למרות ההתפטרות הגיע מהצד שלך, אתה עדין זכאי לפיצויי פיטורין. דוגמאות לכך הן: מעבר מקום עבודה, הרעת תנאים, מחלה, לידה ועוד.

במידה והעובד שלך מתעכב לשלם לך את פיצוי פיטורין, הדבר יחשב כ . במקרה זה מומלץ לפנות לעו"ד לדיני עבודה.

במצבים בהם שכר העובדים מחושב לפי שעה, או לפי ימי עבודה, פיצויי הפיטורין יהיו לפי: ממוצע יומיאו שעות העבודה לחודשבמהלך השנה האחרונהכפול הסכום בו השתכרו לשעה קודם לפיטורין.

למידע או יעוץ במקרה ונקלת בבעיה בנושאניתן לפנות ל – משרד עורכי דין ל- עורך דין דיני עבודה 

השארת תגובה