תשלום דמי המחלה על פי חוק

כל אחד מאיתנו נעדר מעבודתו, עקב מחלה, לפחות פעם אחת. יחד עם זאת, ישנם לא מעט אנשים אשר לא דורשים את המגיע להם כחוק. סיבה אפשרית היא הבנה מועטת בנושא. לכן, אנו מציגים לפניכם בצורה קצרה, פשוטה ותמציתית את "חוק דמי מחלה".

במידת וחיליתולכן נאלצת להחסיר ימי עבודהעליך:

  1. להודיע למעבידך, תוך שלושה ימים מהיום הראשון בו נעדרת, על התקופה המשוערת ב לא כל להגיע.

  2. הבאת אישור מהרופא בו יהיו נתוניך האישיים,נתוניו, הבעיה הרפואית, תאריך והתקופה בה נעדרת/ משוער כי תיעדר.

  3. את התשלום תקבל יחד עם המשכרות הקרובה, במידה והגשת את האישור הרפואי שבעה ימים לפני קבלתה.

תשלום דמי המחלה

חוק דמי המחלה אינו מזכה את החולה בשכר יום עבודה רגיל, אלא בחלקו כאשר התשלום הוא כדלקמן:

  • יום ראשון– אין תשלום

  • יום שני ושליש– 37.5% מיום שכר רגיל

  • יום רביעי ואילך– 75% מיום שכר רגיל

חישוב השכר היומי נעשה כדלקמן:

עובד חודשי– יחלק את המשכורת ברוטו בשלושים

עובד לפי שעות או ועובד יומיאין בחוק תשובה חד משמעיתהפתרון המקובל הוא חישוב השכר של שלושת החודשים הראשנים לפני המחלה לחלק לסה"כ מספר ימי העבודה בזמן בחודשים הנ"ל.

מהי תקופת המחלה:

עובד חודשי– כל התקופה בה היה חולהכאשר העובד זכאי לצבור 1.5 ימים לחודש.

עובד לפי שעות– כל התקופה בה היה חלהחוץ מימי מנוחה וחגיםהעובד זכאי לימי מחלה לפי החישוב הבאמספר ימי עבודה בהם עובדלחלק ל-25 ולהכפיל ב-1.5.

ניתן לצבור עד 90 ימי מחלה.

במידה והמעביד מאחר בתשלום או אינו מוכן לשלם את התשלום הנדרש, העובד זכי לפיצויי הלנת שכר , מאחר ודמי מחלה נחשבים לשכר עבודה לכל דבר. לייעוץ בנושא זה ניתן לפנות לעורך דין המתמחה בדיני עבודה.

השארת תגובה